Prof. Dr. Selim Badur Aşı Haftası’nda hayat uzunluğu bağışıklamanın ehemmiyetini vurguladı

Genel Nis 25, 2023 Yorum Yok

Virolog ve İmmünolog Prof. Dr. Selim Badur, tertipli aşı takibi ve aşılama konusunda toplum şuurunu artırma emeliyle dünya genelinde her yıl Nisan ayının son haftası kutlanan Dünya Aşı Haftası’nda değerli açıklamalarda bulundu. Hayat uzunluğu bağışıklamanın lakin her yaşta aşılanarak mümkün olduğunu belirten Badur, toplum bağışıklığı kazanımında birinci adımın bireylerin aşı şuurunun artırılması olduğundan bahsetti. 

“Toplumsal bağışıklığın sağlanması aşılarla mümkün” 

Bulaşıcı hastalıkların denetim altına alınmasının aşılarla mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Selim Badur: “Bireylerin sıhhat hakkının temel bir bileşeni olan aşılama, hami hekimliğin üstlendiği en değerli vazifelerinden biridir. Bağışıklamada temel alınan niyet toplumda, bilhassa çocuklarda, aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek ve bu hastalıkların sebep olduğu sekel ve mevt oranlarını en aza indirmektir. Toplum bağışıklığına odaklanarak hazırlanan rutin aşılama programları ile dünya genelinde aşı ile önlenebilir hastalıklar büyük ölçüde azaltılmıştır. Aşılarla elde edilen bu durumun hayat uzunluğu korunması hayatın her periyodunda gerekli aşıların uygulanması ile mümkündür.” 

“Çocukların tertipli bağışıklanmasında ebeveyn farkındalığı büyük rol oynuyor” 

Çocukluk çağı aşılamaları konusunda ebeveyn farkındalığına dikkat çeken Selim Badur: “Çocukların tertipli bağışıklanmasında ebeveynin rolü epeyce değerlidir. Ebeveynlerin eşzamanlı uygulanan aşılar konusunda kaygıya kapıldığını gözlemliyoruz. Lakin bu görüşün bilakis, aşıların eşzamanlı ya da muhakkak aralıklarla uygulanmasının sakıncalı olduğunun bilimsel bir delili yoktur. Çocuklar bilindiği üzere keşfetme evresinde hayli meraklı oluyor. Bu merak, onların bir yetişkine kıyasla daha fazla beşerle, nesneyle ya da tabanla temasını doğuruyor ve münasebetiyle mikroplarla daha sık karşılaşıyorlar. Çocukların birçok mikropla hayatlarında birinci kez karşılaştıklarını da düşündüğümüzde aşıların değeri daha da artıyor.” 

“Aşılar muteber biyolojik ürünlerdir” 

Aşıların kullanıma sunulmadan evvel oluşturdukları bağışıklık cevabının, etkinliklerinin ve güvenliliğinin bilimsel çalışmalarla araştırıldığını belirten Selim Badur: “Aşılar dünya genelinde toplum bağışıklığını direkt etkilemektedir. Bireylere uygulanan aşılara ilişkin bilgiler, Dünya Sıhhat Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Ruhsat Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri Besin ve İlaç Otoritesi, Amerika Ruhsat Otoritesi üzere dünyaca kabul görmüş otoritelerce incelenir.

Türkiye’de ise aşılar Düzgün Üretim Prosedürleri kurallarına uygun olarak üretilir ve ulusal sıhhat otoritesine bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu tarafından ruhsatlandırılır. Bu nedenle aşılara inanç konusunda çeşitli spekülasyonlara mahal vermemeli, aşılamanın ehemmiyetini hem kendimiz hem de toplum için benimseyerek sistemli aşı olmayı ihmal etmemeliyiz.” formunda konuştu. 

Açıklamalarına aşıların salgın hastalıkların önlenmesine olan katkısından bahsederek devam eden Prof. Dr. Selim Badur, “Geçmişten günümüze aşıların çok sefer bulaşıcı hastalıklar kaynaklı salgınların durdurulmasına ve toplum bağışıklığının kazanımına katkıda bulunduğuna şahit olduk. Aşılar âlâ bir planlama ile salgın hastalıklar yaşanmadan felaketlerin önüne geçilmesini mümkün kılar. Hem çocuklar hem de yetişkinler olarak ömür uzunluğu bağışıklama kapsamında uygulanacak aşıların nizamlı takibi ile mevte yol açabilecek pek çok hastalıktan korunabiliriz.”

İlandır

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir