Bakan Alim’den EYT açıklaması: Yaklaşık 1 milyon kişi birinci maaşını aldı

Gündem Nis 29, 2023 Yorum Yok

Çalışma Ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Alim’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün Ankara-Sivas Süratli Tren Projesi açıldı. Benim için heyecan verici olay. Ben Demir Yolları Genel Müdürüydüm. Birinci projeyi hazırladım. Ankara’dan Eskişehir İnönü mevkiine kadardı. Çok uğraştım ve o çalışmayı tamamladım. Proje hazırlandı. Benden sonra Binali Beyefendi bakan oldu. Benim yerime Demiryolları Genel Müdürü arkadaşımız geldi. O vakit Başbakan olan sayın Cumhurbaşkanımız demiryollarına büyük kaynak aktararak İstanbul’a, oradan Sivas’a, İzmir’e, Bursa’ya neredeyse Türkiye’nin dört tarafına süratli tren örülüyor. Dün açılan Sivas-Ankara demiryolunda bütünüyle yerli raylar kullanıldı. Bu proje büsbütün tamamen yerli raylarla yapılmış. Ben 2000 yılında genel müdür iken Türkiye’de ray üretilmiyordu. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın genel müdür Sencer Bey’in demiryollarına borcu vardı 2000 krizi gelmişti. Güç durumdaydılar. Bana geldiler ‘Bizim size şu kadar borcumuz var, biz bunu ödeyecek durumda değiliz, Karabük Demir Çelik Fabrikası batıyor, bunu bizden istemeyin, erteleyin’ dedi. Ben de onlara ‘Siz bize yerli ray üretin ben sizin bu borçlarınızı ortadan kaldırayım’ dedim. Sencer Beyefendi merhum oldu. O gün Türkiye’de birinci rayları gittim merasimle aldım. Gerisinden Karabük Demir Çelik Fabrikası Avrupa’nın en büyük ray üreticilerinden biri oldu. Dün açıklandı ‘bu yolda büsbütün yerli ray uygulanılmıştır” dendi. Fevkalade heyecan duyduğumu sizinle paylaşmak isterim.

“MİLLİYETÇİLİK DEMOKRASİNİN BAŞKA ADIDIR”

Benim fikrimin temelinde milliyetçilik ve demokrasi var. Demokrasi olmadan milliyetçilik olmaz. Demokrasi olmadan milliyetçilik nasyonel sosyalizm, faşizm olur. Milliyetçilik demokrasinin başka ismidir. Milliyetçiliğin siyasal unsuru ulusal egemenliktir. Milletin kararıdır. Millet farklılaşmış çoğul kitledir. Elbette ulusal kimlik onları birleştirir. Milliyetçilik onun hukukunu savunmaktadır. Çağdaş çağ milletler çağıdır; etnik kimlikler değildir. Ben Türkmencilik yaparsam milliyetçilik olmaz, etnisite olur. Merhum Erol Güngör Beyefendi ‘Bizim Türklerin imparatorluk içinde millet olduklarını” söyler. Türklük bütün bunları içine alan millettir. Milliyetçilik demokrasi içinde çoğul yapıyı entegre eder. Milliyetçilik ulusal birliği birlikte tutan ideolojidir. Milliyetçilik bütünleştirici bir ideolojidir. Özgürlük olmadan milliyetçilik olmaz. Daha özgürlükçü bir milliyetçiliğin Türkiye’de gelişmesi gerekir. Fakat Türkiye’de maalesef siyasal kutuplaşma ekseninde bu sorunları tartışamaz hale gelmiştir. Bunun en değerli sebebi Türkiye’deki etnik ayrılıkçı hareketin milletlerarası planda desteklenmesinin Türkiye’de kaygı ve tehdit algısı var. Bunu asla göz arkası etmeyelim. Bu milletlerarası tehdidi asla göz önünden uzak tutmamak lazım.

“27 MAYIS BİR MGK DEVLETİ YARATMIŞTIR”

AK Parti’nin nerede durduğuna bakmamız lazım. Yaptıklarını anlamamız lazım. Türkiye’nin siyasal yapısında değerli bir tarihî iktidar bloku dediğim bir yapı var. Bu tarihî yapı imparatorluktan geliyor. Son devirdeki bürokratik sistemin imparatoru dahi etkisiz hale getiren bir süreç. Birinci pozisyonda askerler onun yanında sivil bürokratlar yer almıştır. Sonra buna Türkiye kapitalizmi eklemlenmiştir. Türkiye’de halkı yok sayan devlet aygıtını ortaya çıkarmıştır. Halklara bir güruh olarak bakılmıştır. 27 Mayıs bu anlayışın anayasa metni hale gelmiştir. Özgürlükçü diyebilirsiniz lakin 27 Mayıs bir MGK devleti yaratmıştır. MGK üyesi olan Başbakan gündemde neyin konuşulacağından habersiz toplantıya girmiştir. Bu tarihî iktidar bloğu Türkiye’nin önünde en büyük engeldi. 12 Mart 27 Mayıs’ı tahkim etmiştir. 12 Eylül NATO karargahlarında generallerin talimatlarıyla hareket etmiştir. Türkiye’de antidemokratik yapı uzun yıllar değiştirilememiştir. AK Parti bu yapıyı dönüştürmeye yönelik bir parti olarak ortaya çıktığı için büyük reaksiyon almıştır. 15 Temmuz buna yönelik son taarruzdur. AK Parti Erdoğan liderliğinde tahkim olmuş bu yapıyı ortadan kaldırmıştır. 367 krizi odur, 15 Temmuz krizi de odur. 15 Temmuz direkt doğruya Türkiye’ye karşı yabancı servisin yaptığı operasyondur. AK Parti bugün antiemperyalist çizgidedir.

“BEN KENDİMİ MİLLİYETÇİ DEMOKRAT OLARAK TANIMLIYORUM”

Reformların yapılması lazım. Anayasa başta olmak üzere bütün kurumların değiştirilmesi lazım. Tarihi olarak AK Parti’nin misyonu budur. Türkiye’nin bağımsız kalkınma yoluna girmesi, demokrasini daha derinleştirmesi lazım. Dünya Bankası, IMF siyasetleri Türkiye’nin kapitalist sistemine nasıl bağımlı hale getirildiğinin örnekleriyle doludur. Süleyman Beyefendi, alüminyum tesisi kuramıyordu Sovyetler Birliği ile anlaşmasa. Demokratikleşme ile antiemperyalizm ortasında zarurî bir bağ var. Başkanlık sisteminin bütün kurumlara yayılacak biçimde genişletilmesine muhtaçlık var. AK Parti’nin siyasal siyasetleri bu siyasetleri döşeyecektir. Ben kendimi liberal demokrat olarak değil; milliyetçi demokrat olarak tanımlıyorum. Merhum hocam Erol Güngör’ün demokrasi ve milliyetçilikle ilgili çok değerli şeyler söylemiştir. Merkezin bedellerini halka yanlışsız hareketi var bilirsiniz. Halkın bedellerini merkeze, siyasete taşımak biçiminde olmanın daha yanlışsız olduğunu düşünürüm merhum hocamla birebir biçimde.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BU SORUNU ÇÖZDÜ”

Bakan olmadan evvel bu EYT platformu ve örgütleri bana geldi. O vakit Toplumsal Siyasetler Şurası Başkanvekiliyim. Onlarla görüştüm. Taleplerini dinledim. Orada bir haksızlık var. Hukukta temel prensip. Kanun çıkarıldıktan sonra geriye işletilmez. Ama geri işletilmiş. Sahip olunan emeklilik hakları kaybedilmiş. Bakan olmadan evvel bunu incelemiştim. Bununla ilgili çalışma yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bana sordu. Kendisine izah ettim. Yapabilecek durumda mıyız dedi. Ben de çalışalım, kaynaklarımıza bakalım dedim. Bakan olduktan sonra da mevzuyu incelediğimizi, hususun karışık olduğunu söyledim. Eski sistemde elle yapılmış kayıtlar vardı. Belgeler var. Bunların birleştirilmesi lazım. Sayılar kaç aşikâr değil. Tam sayıyı bulmak için çalışma yaptık. Sonuç itibariyle sayıları bulduk, çalışmamızı bitirdik. Ekonomik maliyetinin hesabını yaptık. Bu hakkın verilmesi gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız kararını verdi ve bu sorunu çözdü.

EYT’DE MAAŞINI ALAMAYANLARIN KAYBI YOK

EYT’de zelzele bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. Birinci uygulamalar orada yapıldı. Artık 1 milyon kişi yaklaşık birinci maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine nazaran, prim gün sayıları doldurma sayılarına nazaran her gün süreç yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin şahsa emeklilik bağlanıyordu. Artık biz bu sayısı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK çalışanımız büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Harikulade çalıştılar. 1 milyona giden sayı yaptılar. Gecikenler kaygı etmiyorlar, zira birikmiş olarak alacaklar.

“YENİ KANUNA NAZARAN GİRENLER İÇİN BİR MAĞDURİYET YOK”

Yeni kanuna nazaran girenler için bir mağduriyet yok. 1 gün sonra girmişseniz, 1 gün sonra size bir haksızlık yapılmıyor. Bilinen bir kanunla işe başlıyorsunuz. Mağduriyetin sebebi şu; kanunun geriye işletilmesi. EYT’de yaş ortalaması kaç? Bu bir ıslahattır sahiden. Hukuk kuralının ihlalinden dolayı mağduriyet oluşmuştur. Oradaki yaş ortalaması 49.9’du. Yaklaşık EYT 50 yaşına geldi. 50 yaş da genç alışılmış ki çalışanların için. 65’e kadar çalışabilir. Lakin 34 yaşında, 45 yaşında emekli olmanın getirdiği meseleleri, emeklilik fonuna yapacağı yükü ortadan kaldırabilecek bir şey. Biz de yaklaşık alt sonu 3 çalışana bir emeklilik. Bu ıslahattan evvel 2.3 çalışana bir emeklilik düşüyordu. Artık bu sayı 1.9’a düşecek. Emeklilik sisteminin sürdürebilmesinde sorun çıkıyor. Bu sorunu Türkiye istihdam yaratarak aşacak. Büyüyerek aşacak. Türkiye bilhassa endüstride büyüyerek sorunu çözdü. Bunu daha da ileriye taşımamız lazım.

“TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜRSE 1 MİLYON 200 BİN İSTİHDAM YARATIYOR”

İşsizliği ortadan kaldıracak sihirli formül yok. Türkiye istihdam yaratacak. Türkiye’nin etkin nüfusun pasif nüfusa oranını sigorta sisteminin sağlıklı işleyişine nazaran düzenlemiş olacağız. Yani fonlarımız erimeyecek. Fransa’da 65 yaş krize sebep oluyor. Öbür ülkelerde 67 yaş. Avrupa ülkelerinin hepsinde. Orada yaşlı nüfus yüksek. emeklilik sigorta sistemi kaldırmadığı için emeklileri. Biz hala genç nüfusuz. Türkiye’nin demografik fırsat penceresi açık bir ülke. Türkiye yüzde 5’in üzerinde büyüyorsa 800 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyürse 1 milyon 200 bin istihdam yaratıyor. EYT’yi çözeceğiz dedim. Kamuoyuna da açıkladım, çözdük. Çözemezler diyenler vardı. 3600 Ek Gösterge’yi çözdük. 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyordu. Evvel 4 küme giriyordu. Biz herkesi kapsayacak, 600 Ek gösterge vererek başladık. Birçok mağdur durumda olan vardı, hepsini çözdük. Kamu işçilerinin tarihinde yapılmış en esaslı düzenlemedir. Hem çalışırken fiyatlarında dengesizlikleri düzeltiyor hem emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında çok önemli avantaj sağlıyor. Kamuda kontratlı işçi vardı. Takım kelamı verdik ve takım imkanı sunduk. Kontratlı işçi kamuda 32 çeşitti. Bunları düzenledik takım imkanı verdik. İsteğe bağlı verdik ve tamamladık. Süreksiz emekçi meselesini çözdük. 12 ay çalışma imkanını getirdik. Devletin norm takımları var. Boş olan takımlara kıdem sırasına nazaran atanmasını kanunen düzenledik. Türkiye yaklaşık 1 trilyonun eşiğinde olan bir iktisat. Münasebetiyle Türkiye’nin toplumsal harcamalara ayıracağı kaynak daha sonlu. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığımız çalışmalara, toplumsal siyasetlere öncelik verdik. Onun takviyesiyle yaptık.

“TAŞERON PERSONELLERE KELAM VERDİM BUNU MECLİS’İ AÇAR AÇMAZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Mazeret ve tayin üzere sıkıntılar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON personelliği konusunda çalıştık. Her bir mevzuyu bir belge çalışmasıyla çalıştık. Bütün belgeleri kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Sarsıntı oldu, çalışmalara orta verdik. En son oturuma süreksiz çalışanları yetiştirdik. Taşeron çalışanlara kelam verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis’i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zati biz kazanacağız. Ben olurum yahut bir öteki arkadaşım olur.

“BU SORULAR EN GEÇ MAYIS AYI İÇİNDE YANITINI ALACAK”

EYT’de yığılma olmuyor. Onların hizmet birleştirmelerini SGK yapıyor. ‘Beklemede’ denilen evrak bedellendiriliyor. Uygun vakitte ona yanıt verilecek. Bu sorular en geç Mayıs ayı içinde yanıtını alacak. 1 milyona gerçek gidiyoruz. Toplam müracaat 1 milyon 700 bin civarında. Bir kısmı prim gün sayısı eksik, öbür kurallar tutmuyor. Başka kurallar bedellendiriliyor. Çok standardize edilmiş süreçler. Kısa müddette onlar tamamlanacak. Süratli bir halde karşılık veriyoruz.

“TARIMDA TOPLUMSAL SİGORTASI OLMAYAN HİÇ KİMSEYİ BIRAKMAYACAK BİR ÇALIŞMAMIZ VAR”

Şu muştuyu vereyim. Meclis açılınca bitmiş çalışmalardan birisi küçük, mikro işletmeler, esnaf, küçük tüccar, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek. Bunları büyük işletmenin sahibiymiş üzere kıymetlendirmek yanlış. Bunları muhakkak bir ölçeğin altında olanları, yanında daha az kişi çalışanların prim gün sayılarını işçilerle tıpkı hale getirmeyi planlıyoruz. Tarımda başta çobanlar olmak üzere onların sigortalanmasını sağladık. Tarımda toplumsal sigortası olmayan hiç kimseyi bırakmayacak bir çalışmamız var. Yurt dışında çalışmış oradan emekli olmuş. Burada da çalışmış. Burada yanlış var. Toplumsal haklardan faydalanamıyor. Sıhhatle ilgili birçok şeyi çözdük. Türkiye’de tedavi olma yolunu açtık.

“ASGARİ FİYATTA CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK DOLAR BAZINDA MAAŞI VERDİK”

Asgari fiyat konusunda Türkiye sahiden çok hassas davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında tekrar düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar taban fiyatı tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği artırımı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Taban fiyatı üste çektiğiniz vakit yüzde 50 artırım yaptınız diyelim. Taban fiyatın üzerinde çalışanlar da patronlarından birebir oranda artırım istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün fiyat sistemini üste yanlışsız değiştiriyoruz minimum fiyatla. Taban fiyatın öbür fiyatları düzenleyici tesiri var. Temmuz’da bunu değerlendireceğiz. Şu anda sayı vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mevzuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Minimum fiyat yılda 1 kere düzenliyor. Ancak enflasyondan dolayı 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın gerçek tesirini Temmuz’da pahalandırmak gerektiğini düşünüyorum.

“7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH HİSSESİ VERİLECEK”

Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, bilhassa kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz’da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri üste, üsttekileri biraz daha üste taşıyacağız. Temmuz’da yasal olarak yapıyoruz. Refah hissesini bu kere farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak biçimde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah hissesi verilecek. Merhum Ecevit’in söylediği bir konu vardı: Minimum fiyatın vergi dışı bırakılması. Birinci toplu mukaveleyi uyguladı fakat, parti programına aldığı taban fiyatın vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Merhum Ecevit’in yapamadığını yaptık. Minimum fiyattan vergi almak toplumsal devlette olmaz.

“KAMUDA ÇALIŞANLARIMIZIN ALACAĞI FİYAT DÜZEYLERİ OLAĞANÜSTÜ ÖNEMLİ”

Şu anda kamuda 700 bini aşkın çalışanlarla ilgili toplu mukavelemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Taban fiyatla olan çalışanların 12 bin yahut 12 bin 500’e çekilmesi. Onların talep ettiği bir sayı var onların üzerinde. Toplu kontratları Kamu Patron Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Bugün yahut yarın bir ortaya gelecekler. Biz son kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı fiyat düzeyleri olağanüstü kıymetli. Kamu dalı işçileri özel kesime de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah hissesiyle birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına artırım yaptık. Artık Temmuz’da onların artırımları var. Bunu yine refah hissesiyle birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları diğer, toplumsal koşulları diğer. Memurların günlük fiyatlarına yansıyan çeşitli kalemler var.

“AKADEMİSYEN MAAŞLARINA DÜZENLEME YAPACAĞIZ”

Şu anda uzman hekimin maaşı 58 bin lira. Kamuda çalışan tabiplere, sıhhat çalışanlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bilhassa minimum fiyatı üste çektiğiniz vakit, ‘iki katıydı bir katı oldu’ denebilir. Fakat kesinlikle şunu söylemem lazım; akademik işçinin maaşları yine düzenlenmesi gerekir. Bunda hiç tereddüt yok. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata başka çalışma yaptık. Detaylı olarak çalıştık. Ben akademisyenim, bu hususta değerli hassasiyetimin olduğunu iddia edersiniz. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz’da yapacağımız çalışma var. Ben üniversiteyi değerli görüyorum.

“STAJYERLİK BİR EĞİTİM SÜRECİ, MAĞDURİYET KELAM KONUSU DEĞİL”

Staj mağdurları diye bir kavram yanlışsız değil. Sıhhat sigortası kamunun verdiği bir şey. Kamu staj yapana ‘orada başına bir şey gelebilir, onun için ben sigorta ediyorum’. Bu bir eğitim süreci, hasebiyle orada mağduriyet kelam konusu değil. Toplumsal güvenlik sistemine kaydolmayı iş akdiyle gerçekleşen bir olayla başlatıyoruz.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir